Viceværtsfunktioner

En vicevært har mange forskelligartede opgaver, og mængden af opgaver varierer meget. Ud over renhold og vedligehold af ejendommen – der for eksempel omfatter trappevask, vinduespudsning og fejning af gade og fællesarealer samt pleje af eventuelle grønne områder, er det også viceværten, der tager sig af håndværker kontakt, når noget skal repareres eller renoveres, han fører tilsyn med vaskerier og varmecentraler, og om vinteren må han tage sig af snerydning og glatførebekæmpelse.

Den varierende mængde af opgaver kan betyde, at en fastansat vicevært i perioder ikke har ret meget at lave, mens der i andre perioder kan være så mange opgaver, der skal løses, at det er svært – eller måske umuligt – for én mand at nå det hele.

Derfor er det en fordel for mange ejendomsselskaber og andelsboligforeninger at udlicitere viceværtfunktionerne til et professionelt ejendomsservice-firma. En professionel vicevært service varetager alle de opgaver, som en vicevært normalt tager sig af, og alle opgaver vil blive løst til tiden og med stor ekspertise.

TT Gruppen kan altid sætte ind med effektiv og faglig vicevært service, og selvom opgaverne i perioder kan være mange, er der rigelige ressourcer at trække på, så ingen opgaver vil trække ud, når der er travlt. For én mand kan det for eksempel være svært at nå trappevasken om vinteren, når sneen ligger tykt og fortovet derfor også skal ryddes og saltes.

Men et ejendomsservice-firma har mulighed for at sende flere folk ud – og det vil oven i købet være folk, der har ekspertisen på hvert deres fagområde. Dette sikrer den højst mulige kvalitet i arbejdets udførelse, hvad enten det drejer sig om trappevask, snerydning, havearbejde, eller tilsyn med varmecentraler og vaskerier. Gælder det håndværker kontakt, når noget i ejendommen skal repareres eller renoveres, kan en professionel ejendomsservice ligeledes trække på mange års erfaring og en bred kontaktflade til professionelle håndværkere.

Med professionel vicevært service er man altså sikret en høj kvalitet, hurtig og effektiv løsning af opgaverne samt stor faglighed og ekspertise inden for hvert opgavefelt. Man undgår, at viceværtens opgaver hober sig op, når der er travlt, da ejendomsserviceselskabet har mange ressourcer at trække på – og i den modsatte ende: Når der ikke er travlt, betaler man ikke løn til en vicevært, der ikke har så meget at lave.

Ved at benytte sig af TT Gruppen til at udføre viceværtsfunktionerne i ejendommen kan man altså sikre sig, at opgaverne bliver løst, og at ejendommen fungerer godt: Snerydning og glatførebekæmpelse sker hurtigt efter snefald, de grønne arealer bliver plejet og vedligeholdt, varmecentraler og vaskerier fungerer som følge af et effektivt tilsyn, og ejendommen vil i det hele taget fremstå som velfungerende, ren, pæn og vedligeholdt.

Viceværtsfunktioner
Website by danielfrom.dk