Snerydning

Når vinteren nærmer sig med kulde og sne, opstår der mange problemer, som skal løses, og ekstra arbejde, der skal udføres. Fortove fyldt med sne kan være næsten ufremkommelige, og de er også ofte lumsk glatte og derfor risikable at gå på. Parkeringspladser fyldt med sne er heller ikke meget bevendt, og snedækkede gårdspladser er til daglige gene.

Ikke mindst i de seneste år med meget lange og hårde vintre, hvor Danmark i månedsvis har været dækket af sne uden en eneste dag med tø, har vinterens sne og kulde været årsag til mange besværligheder og ikke mindst ulykker. Det er derfor vigtigt at holde de steder, hvor vi færdes, fri for sne og is – og ikke alene det: Glatførebekæmpelse og saltning kan forebygge mange ulykker i de mørke vintermåneder.

Det er naturligvis muligt at prøve at klare problemerne selv, men det er en meget stor opgave, især hvis man ikke har ekspertisen og det nødvendige materiel. I stedet kan man drage fordel af en professionel og effektiv vinterservice, der kan afhjælpe disse og lignende problemer, så man undgår både besvær og eventuelle ulykker. Samtidig slipper man for sliddet ved selv at skulle rydde veje, fortove og så videre, og man er sikker på, at arbejdet bliver udført på den bedst tænkelige måde.

Snerydning og glatførebekæmpelse sikrer, at al trafik kan fortsætte uhindret og sikkert trods frost og sne – og det gælder naturligvis både biltrafik, cykler og fodgængere. En professionel vinterservice holder øje med de lokale vejrvarsler og rykker ud med moderne materiel for at snerydde og glatførebekæmpe, for eksempel gennem saltning af fortove, veje, parkeringspladser og gårdspladser.

Store mængder sne er hvert år til gene og til fare for mange mennesker i deres hverdag. Biler sidder fast og kan ikke komme fri af snedriver, veje rammes af isslag til stor fare for trafikken, fortove og trappetrin bliver spejlglatte, så fodgængere risikerer at falde og komme slemt til skade. Dagrenovationen kan blive hindret af for meget sne, hvis der ikke sneryddes, og i rigtig lange vintre med meget sne kan det blive et problem at komme af med snebunkerne, når man har ryddet fortove og indkørsler.

Derfor er det en god idé at benytte sig af en professionel vinterservice, der hurtigt og effektivt kan sætte ind med både viden, erfaring og det nødvendige materiel til at foretage en effektiv snerydning, saltning og glatførebekæmpelse. TT Gruppen tilbyder en omfattende vinterservice og rydder både fortove, gårdspladser og parkeringspladser, så du kan færdes sikkert, når vinterens kulde og frost bider.

Få et tilbud på snerydning

Snerydning
Website by danielfrom.dk